Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 3 (1970) Zagadnienia plastycznej analizy powłok (kierunki badań w polsce w dziesięcioleciu 1960-1969) Abstract   PDF
Marek Janas, Antoni Sawczuk
 
Vol 1, No 1 (1963) Zagadnienia powłok niesprężystych Abstract   PDF
Antoni Sawczuk, Wacław Olszak
 
Vol 16, No 1 (1978) Zagadnienia sprężania w ośrodkach dwufazowych Abstract   PDF
Jan Holnicki-Szulc
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Zagadnienia symulacji lotu na symulatorach lotniczych – samolot, człowiek, symulator Abstract   PDF
Jerzy Maryniak
 
Vol 9, No 3 (1971) Zagadnienia teorii umiarkowanie dużych ugięć powłok sztywno-plastycznych Abstract   PDF
Antoni Sawczuk
 
Vol 20, No 1-2 (1982) Zagadnienia termosprężystości Abstract   PDF
Witold Nowacki
 
Vol 5, No 1 (1967) Zagadnienie dynamiki maszyn wibracyjnych Abstract   PDF
I. I. Blechman
 
Vol 14, No 4 (1976) Zagadnienie mikropolarnie sprężystej rury grubościennej Abstract   PDF
Zbigniew Olesiak, Monika Wągrowska
 
Vol 7, No 3 (1969) Zagadnienie osiowo-symetryczne dla obszarów sprężystych nieściśliwych ograniczonych kulistymi powierzchniami Abstract   PDF
Elena Złatanowa
 
Vol 26, No 2 (1988) Zagadnienie równoważnej amplitudy naprężeń w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych Abstract   PDF
Józef Szala
 
Vol 9, No 1 (1971) Zagadnienie stateczności ortotropowej powłoki stożkowej poddanej Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1981) Zagadnienie szczeliny w warstwowej płycie poprzecznie izotropowej Abstract   PDF
Bogdan Rogowski
 
Vol 1, No 2 (1963) Zależność „naprężenie-odkształcenie” w przypadku prostego rozciągania tworzyw o łańcuchowej budowie cząsteczek Abstract   PDF
Andrzej Wilczyński
 
Vol 9, No 2 (1971) Zależność maksymalnej siły uderzenia od współczynnika restytucji Abstract   PDF
Ryszard Gryboś
 
Vol 7, No 3 (1969) Zależność ryzyka awarii od parametrów procesu obciążenia Abstract   PDF
Maciej Makowski
 
Vol 22, No 3-4 (1984) Zamknięte rozwiązanie problemu propagacji niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w suchym gruncie piaszczystym Abstract   PDF
Edward Włodarczyk
 
Vol 2, No 3 (1964) Zasada Bettiego jako podstawa warunków modelowych Abstract   PDF
Marian Janusz
 
Vol 19, No 2 (1981) Zasady wariacyjne mechaniki dla zmiennych obszarów i ich wykorzystanie w optymalizacji konstrukcji Abstract   PDF
Krzysztof Dems
 
Vol 24, No 1-2 (1986) Zastosowanie dyskretnego modelu odkształcalnego samolotu do badania drgań własnych Abstract   PDF
Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik
 
Vol 10, No 4 (1972) Zastosowanie elastooptycznych badań modelowych do wyznaczania optymalnych kształtów konstrukcji płaskich Abstract   PDF
Roman S . Doroszkiewicz, Jerzy Lietz, Stefan Owczarek
 
Vol 11, No 3 (1973) Zastosowanie elastooptyki do kształtowania głowicy zapory filarowej Abstract   PDF
Roman S. Doroszkiewicz, Jerzy Lietz, Bogdan Michalski
 
Vol 15, No 2 (1977) Zastosowanie formuły Liebmanna do opracowywania wyników badań elastooptycznych Abstract   PDF
Ryszard Wojnar
 
Vol 25, No 3 (1987) Zastosowanie funkcji kształtu do opisu drgań prętów cienkościennych o zamkniętym profilu Abstract   PDF
Marek Sperski
 
Vol 13, No 4 (1975) Zastosowanie grafów i liczb strukturalnych do wyznaczania równania charakterystycznego i widma częstości Abstract   PDF
Józef Wojnarowski, Andrzej Buchacz
 
Vol 7, No 3 (1969) Zastosowanie grafów przepływu do pewnych zagadnień mechaniki budowli Abstract   PDF
Jacek Pietrzak, Kazimierz Wrześniowski
 
Vol 12, No 3 (1974) Zastosowanie iteracji Seidla w metodzie elementów skończonych na przykładzie obliczeń statycznych płyt Abstract   PDF
Jerzy Gołaś, Zygmunt Kasperski, Anna Peer-Kasperska, Jerzy Makowski
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Zastosowanie kwaternionów w algorytmach wyznaczania orientacji przestrzennej obiektów ruchomych Abstract   PDF
Janusz Gajda
 
Vol 10, No 1 (1972) Zastosowanie maszyn cyfrowych do rozwiązywania rusztów o regularnej sześciokątnej siatce prętów Abstract   PDF
Jan Bogdan Obrębski
 
Vol 17, No 3 (1979) Zastosowanie metody kolejnych rozwiązań sprężystych do elastooptycznego badania ośrodka sprężysto-plastycznego z otworem walcowym Abstract   PDF
Jerzy Lietz, Bogdan Michalski, Ryszard Wojnar
 
Vol 27, No 1 (1989) Zastosowanie metody linearyzacji do analizy nieliniowego oscylatora poddanego działaniu przypadkowych impulsów Abstract   PDF
Witold Marowski
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Zastosowanie metody linii Macha do wyznaczania naddźwiękowego opływu skrzydeł o dowolnym obrysie Abstract   PDF
Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Józef Pietrucha
 
Vol 12, No 4 (1974) Zastosowanie metody macierzy przeniesienia do analizy dynamicznej prętów cienkościennych Abstract   PDF
Eugeniusz Świtoński
 
Vol 14, No 2 (1976) Zastosowanie metody macierzy przeniesienia w obliczeniu drgań własnych układu belkowo-linowego Abstract   PDF
Franciszek Jarzyński, Nguyen Van Tinh
 
Vol 27, No 1 (1989) Zastosowanie metody prostych w analizie procesu wtrysku paliwa Abstract   PDF
Maciej Sobieszczański, Stanisław Wojciech
 
Vol 9, No 4 (1971) Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do obliczeń częstości drgań własnych ustrojów okrętowych Abstract   PDF
Jan Kruszewski
 
Vol 8, No 4 (1970) Zastosowanie modelowych materiałów czułych optycznie do analizy stanu naprężenia w ośrodkach sypkich Abstract   PDF
Andrzej Drescher
 
Vol 11, No 2 (1973) Zastosowanie operatorów Mikusińskiego do zagadnień teorii konstrukcji nośnych Abstract   PDF
Jerzy Boblewski, Karol H. Bojda
 
Vol 20, No 3-4 (1982) Zastosowanie półbezmomentowej teorii powłok w obliczeniach statycznych ortotropowych liniowo-sprężystych prętów cienkościennych pryzmatycznych o przekroju wieloobwodowym zamkniętym Abstract   PDF
Zenon Górecki
 
Vol 25, No 4 (1987) Zastosowanie procesów markowa do modelowania i badania układu mechanicznego tor-pojazd szynowy Abstract   PDF
Włodzimierz Choromański, Jerzy Kisilowski, Bogdan Raciborski
 
Vol 9, No 1 (1971) Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania nośności granicznej konstrukcji (Przegląd prac) Abstract   PDF
Józef Joachim Telega
 
Vol 26, No 3 (1988) Zastosowanie programowanych badań zmęczeniowych do wyznaczania granicy zmęczenia Abstract   PDF
Józef Szala
 
Vol 5, No 1 (1967) Zastosowanie rachunku zaburzeń w problemach stateczności płyt prostokątnych o zmiennej grubości Abstract   PDF
Antoni Gajewski
 
Vol 9, No 2 (1971) Zastosowanie równania Hamiltona-Jacobiego do stabilizacji układów mechanicznych Abstract   PDF
Władysław Bogusz
 
Vol 12, No 4 (1974) Zastosowanie różnic skończonych do tworzenia macierzy sztywności w metodzie elementów skończonych na przykładzie zginanej płyty Abstract   PDF
Krzysztof Dems, Janusz Lipiński
 
Vol 19, No 1 (1981) Zastosowanie temperatury sprzężonej z odkształceniami do oceny dysypacji energii i wyznaczania granic plastyczności Abstract   PDF
Zdzisław Gabryszewski, Wiesław Śródka
 
Vol 13, No 2 (1975) Zastosowanie tłumików Stockbridge'a do tłumienia drgań belek i strun Abstract   PDF
Józef Nizioł, Andrzej Martynuska
 
Vol 18, No 1 (1980) Zastosowanie transformacji Laplace'a w metodzie uśredniania poprawek funkcjonalnych Abstract   PDF
Zbigniew Nowak, Kazimierz Rup
 
Vol 23, No 2 (1985) Zastosowanie wewnętrznego odbicia pod kątem Brewstera do rozdzielenia naprężeń w elastooptyce Abstract   PDF
Ryszard Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1971) Zastosowanie wielomianów Hermite'a do wyznaczania macierzy sztywności elementu tarczy w metodzie elementów skończonych Abstract   PDF
Krzysztof Dems
 
Vol 15, No 2 (1977) Zastosowanie zasady Gaussa w mechanice ośrodków ciągłych Abstract   PDF
N. Ja. Cyganowa
 
Vol 23, No 2 (1985) Zastosowanie zmodyfikowanej metody Kryłowa-Bogolubowa do badania drgań swobodnych układów nieliniowych Abstract   PDF
Krzysztof Gołoś
 
Vol 21, No 2-3 (1983) Zderzenie w układzie o wielu stopniach swobody Abstract   PDF
Wiesław Grzesikiewicz, Andrzej Wakulicz
 
Vol 23, No 2 (1985) Zginanie belek lepkosprężystych na podłożu reologicznym Abstract   PDF
Tadeusz Smoleń
 
Vol 12, No 2 (1974) Zginanie płyty kwadratowej z centrycznie położonym otworem kwadratowym Abstract   PDF
Grzegorz Jemielita
 
Vol 21, No 1 (1983) Zginanie powłoki konoidalnej Abstract   PDF
Jakub Marcinowski
 
Vol 11, No 2 (1973) Zginanie pręta silnie zakrzywionego z uwzględnieniem naprężeń momentowych Abstract   PDF
Marian Piszczek, Gwidon Szefer
 
Vol 18, No 1 (1980) Zginanie sprężystej powłoki w kształcie paraboloidy eliptycznej podpartej na żebrach Abstract   PDF
Krzysztof Henryk Żmijewski
 
Vol 25, No 3 (1987) Zjawiska rezonansów wewnętrznych w nieliniowych układach drgających Abstract   PDF
Józef Bajkowski, Wanda Szemplińska-Stupnicka
 
Vol 9, No 1 (1971) Zjawisko rezonansu w kontakcie ciał sprężystych Abstract   PDF
Jadwiga Halaunbrenner, Mieczysław Kmiecik
 
Vol 4, No 1 (1966) Zmiany spowodowane w mechanice przez międzynarodowy układ jednostek miar Abstract   PDF
Stanisław Ochęduszko
 
Vol 19, No 1 (1981) Zmiany struktury poliamidu 6 w procesie niszczenia zmęczeniowego Abstract   PDF
Marian Nowak, Andrzej Włochowicz
 
Vol 23, No 3-4 (1985) Zmodyfikowana metoda proporcjonalnego naprowadzania pocisków w poziomej płaszczyźnie zbliżenia Abstract   PDF
Mirosław Glapski
 
Vol 14, No 4 (1976) Zmodyfikowana metoda sił Nowackiego w dynamice płyt z uwzględnieniem odkształceń postaciowych i bezwładności obrotowej Abstract   PDF
Wacław Mierzejewski
 
Vol 9, No 4 (1971) Zmodyfikowany pręt Hopkinsona Abstract   PDF
Janusz Klepaczko
 
Vol 20, No 1-2 (1982) Zniszczenie w zakresie lepkoplastycznym Abstract   PDF
Jean Lemaitre
 
Vol 22, No 3-4 (1984) Zredukowane liniowe równania powłok o wolno zmiennych krzywiznach Abstract   PDF
Zenon Rychter
 
Vol 2, No 1 (1964) Związki fizyczne dla materiału sprężystego z więzami geometryczno-termicznymi Abstract   PDF
Zbigniew Wesołowski
 
Vol 11, No 4 (1973) Związki konstytutywne pełzania i plastyczności Abstract   PDF
J.F. Besseling
 
Vol 11, No 3 (1973) Związki pomiędzy różniczkowymi i całkowymi zasadami mechaniki Abstract   PDF
N. Ja. Cyganowa
 
Vol 12, No 4 (1974) Zwichrzenie sprężyste cienkościennej belki dwuprzęsłowej Abstract   PDF
Andrzej Garstecki
 
2801 - 2870 of 2870 Items << < 10 11 12 13 14 15