Vol 27, No 1 (1989)

Table of Contents

1. O pewnej metodzie wyznaczania adiabat uderzeniowych dla porowatych ośrodków wieloskładnikowych PDF
Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk 3-14
2. Fatigue failure criterion based on strain energy density PDF
Daniel Kujawski 15-22
3. Sur une conception de la mécanique des milieux dénombrables PDF
Roman Nagórski 23-32
4. On the effective modulae in microlocal models of elastic periodic composites PDF
Ewaryst Wierzbicki 33-40
5. Podstawy mechaniki Newtona w świetle rozwoju matematyki PDF
Wiesław Nagórko 41-49
6. Drgania samowzbudne zespołów mieszających PDF
Bronisław Siołkowski 51-63
7. Zastosowanie metody linearyzacji do analizy nieliniowego oscylatora poddanego działaniu przypadkowych impulsów PDF
Witold Marowski 65-85
8. Modelowanie dynamiki girobusoli za pomocą mikrokomputera ZX Spectrum PDF
Jerzy Gałaj 87-99
9. Jeden ze sposobów eliminowania rezonansu śmigła ogonowego śmigłowca PDF
Wiesław Hawrylecki 101-107
10. Uogólniony model drgań rdzeni statorów turbogeneratorów PDF
Włodzimierz Przyborowski 109-120
11. Metoda skośnego prześwietlania do analizy płaskiego stanu naprężenia przy wykorzystaniu jedynie pola izochrom PDF
Marek Sikoń 121-138
12. Badania doświadczalne tarczy prostokątnej usztywnionej żebrem podłużnym poddanej zginaniu w swej płaszczyźnie PDF
Andrzej Kelm 139-146
13. Zastosowanie metody prostych w analizie procesu wtrysku paliwa PDF
Maciej Sobieszczański, Stanisław Wojciech 147-161
14. Wpływ ściśliwości gazu na propagację fal niestabilności w jednorodnym gazowym złożu fluidalnym PDF
Paweł Wiewiórski 163-173