Vol 14, No 4 (1976)

Table of Contents

1. O stateczności wzajemnego oddziaływania oscylatora i cięgna w ruchu względnym PDF
Roman Bogacz 519-534
2. Termodynamika deformacji krystalitów polimeru zanurzonych w naprężonym ośrodku amorficznym PDF
Leszek Jarecki 505-518
3. Stateczność powłok obrotowych o małej krzywlznie południka, przy obciążeniach złożonych PDF
Stanisław Łukasiewicz, Andrzej Wawrzyniak 535-545
4. Analiza pozakrytyczna idealnych powłok obrotowych o małej krzywiźnie południka, przy obciążeniach złożonych PDF
Stanisław Łukasiewicz, Andrzej Wawrzyniak 547-556
5. Badania mechanicznych i optycznych własności polimetakrylanu metylu modyfikowanego ftalanem dwubutylu PDF
Bogdan Michalski 481-492
6. Zagadnienie mikropolarnie sprężystej rury grubościennej PDF
Zbigniew Olesiak, Monika Wągrowska 493-503
7. Metoda sterowania modalnego i jej zastosowanie do ustateczniania lotu śmigłowca PDF
Józef Pietrucha, Zbigniew Szewczyk 571-584
8. Modele fenomenologiczne ośrodka ciekłokrystalicznego PDF
Czesław Rymarz 451-464
9. O operatorowym podejściu do formułowania zasad wariacyjnych dla ośrodków plastycznych PDF
Józef Joachim Telega 557-570
10. Twierdzenie wzajemne i funkcja Greena dla układów dyskretnych z losowym wymuszeniem PDF
Henryk Walukiewicz 591-598
11. Kinematyczna analiza przepływów cieczy nieliniowo lepkosprężystych PDF
Stefan Zahorski 465-479
12. Zmodyfikowana metoda sił Nowackiego w dynamice płyt z uwzględnieniem odkształceń postaciowych i bezwładności obrotowej PDF
Wacław Mierzejewski 585-590