Vol 19, No 2 (1981)

Table of Contents

1. Równania liniowej, zgięciowej teorii powłok o wolno zmiennych krzywiznach PDF
Stanisław Łukasiewicz 167-179
2. Wyboczenie cienkiej powłoki przy obciążeniach obrotowo symetrycznych poza granicą sprężystości PDF
Jerzy Zielnica, Maria Kwiek 181-201
3. Stateczność i stan zakrytyczny swobodnie podpartej tarczy trapezowej poddanej jednokierunkowemu ściskaniu PDF
Ryszard Grądzki 203-215
4. Analiza wytrzymałościowa pionowej przepływowej wytwornicy pary elektrowni jądrowych PDF
Michał Niezgodziński, Wacław Zwoliński 217-224
5. Nieklasyczne zachowanie się modelu hiperboloidalnej chłodni kominowej pod obciążeniem osiowo symetrycznym PDF
Jan Owczarzy, Janusz Kossowski 225-238
6. Wpływ temperatury i szybkości rozciągania na wytrzymałość włókien poliestrowych o niskim stopniu orientacji PDF
Andrzej Włochowicz, Marek Linek 239-252
7. Analiza konstrukcji prętowo-tarczowych metodą elementów skończonych PDF
Eugeniusz Rusiński 253-260
8. O jednoznaczności zasady najmniejszego skrępowania (najmniejszego przymusu) Gaussa PDF
N. Cyganowa 261-267
9. Zasady wariacyjne mechaniki dla zmiennych obszarów i ich wykorzystanie w optymalizacji konstrukcji PDF
Krzysztof Dems 269-283
10. Stan naprężenia przy niesymetrycznym rozciąganiu osiowym materiałów perforowanych PDF
Andrzej Litewka, Ewa Rogalska 285-299
11. Oznaczanie granicy zmęczenia tworzyw sztucznych metodą schodkową PDF
Marian Nowak 301-313
12. Wyznaczenie współczynników uderzenia w układzie o dwu stopniach swobody z nieliniowością typu Duffinga i Hertza PDF
Henryk Wojciechowski 315-329
13. O wykorzystaniu funkcji własnych do opisu drgań wymuszonych podatnie podpartych asymetrycznych wałów PDF
Janusz Kolenda 331-336
14. Nieizotermiczny, laminarny przepływ nienewtonowskiej cieczy w krótkiej rurze PDF
Kazimierz Rup 337-347