Vol 24, No 3 (1986)

Table of Contents

1. Przegląd prac nad optymalnym kształtowaniem konstrukcji w warunkach pełzania PDF
Michał Życzkowski 243-258
2. Boundary integral equations in the theory of thin plates PDF
Elżbieta Kossecka 259-270
3. Liniowe układy mechaniczne o najszybszym tłumieniu PDF
Stanisław Dubiel 271-280
4. Balance equations for mixture and porous media in the light of nonstandard analysis PDF
Krzysztof Nobis 281-294
5. Contact between a rigid indenter and a transversely isotropic layer PDF
Bogdan Rogowski 295-315
6. Metoda generacji wybuchowych dynamicznych obciążeń symulujących tąpnięcie PDF
Roman Krzewiński, Andrzej Spychała, Radosław Trębiński, Wacław Warachim, Edward Włodarczyk, Mieczysław Zieliński 317-329
7. Obliczanie płyt mikromorficznych PDF
Sylwester Konieczny 331-338
8. Funkcje sklejane w zastosowaniu do fizycznie i geometrycznie nieliniowej analizy płyt prostokątnych PDF
Henryk Kopecki, Jan Smykla 339-351
9. Symulacja cyfrowa lotu samolotu ts-11 ,,Iskra'' w języku macroassembler PDF
Danuta Faryńska, Łucja Sobolewska, Zbigniew Zagdański 353-361
10. Analiza numeryczna parametrów lotu i sterowania samolotu w ustalonym ruchu spiralnym PDF
Jerzy Maryniak, Jędrzej Trajer 363-376
11. Drgania samolotu w ustalonym ruchu spiralnym PDF
Jerzy Maryniak, Jędrzej Trajer 377-385
12. Symulacja numeryczna sterowanego samolotu w ruchu spiralnym PDF
Jerzy Maryniak, Jędrzej Trajer 387-396
13. Modelowanie cyfrowe procesu sterowania samolotu w ruchu spiralnym PDF
Jędrzej Trajer 397-402
14. Analiza porównawcza modeli sprężysto-plastycznego pręta pod działaniem zginania, siły podłużnej i temperatury PDF
Marek Stodulski, Michał Życzkowski 403-426
15. Nieliniowe warunki brzegowe w problemach filtracji ustalonej PDF
Bogdan Wosiewicz 427-442
16. Ruch ośrodka porowatego wypełnionego cieczą. Opis globalny PDF
Stefan Jan Kowalski 443-458
17. Metoda obliczania amplitud drgań wymuszonych belek słabo tłumionych tarciem konstrukcyjnym PDF
Wiesław Ostachowicz, Dariusz Szwedowicz 459-469