Vol 26, No 1 (1988)

Table of Contents

1. Analiza parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE) uczulanych szklanymi mikrosferami zawierającymi powietrze PDF
Andrzej Maranda, Edward Włodarczyk, Jacek Serafinowicz 9-19
2. Grafy transformacji zmiennych jako modele drgających układów ciągłych PDF
Józef Wojnarowski, Andrzej Nowak 21-41
3. O rozseparowaniu równań termodyfuzji lepkosprężystej PDF
Jan Kubik, Marek Wróbel 43-54
4. Fale powierzchniowe w termosprężystości z czasami relaksacji PDF
Ryszard Wojnar 55-72
5. Theoretical model of externally pressurized circular thrust porous gas bearing with deformable material PDF
Jan A. Kołodziej, Maciej Barbacki 73-82
6. Wyznaczanie powierzchni swobodnej cieczy w trójkątnym rowku PDF
Mariusz Kaczmarek, Jan. A. Kołodziej, Grzegorz Musielak 83-96
7. Application of wave method in investigation of drive systems comparisons with other methods PDF
Amalia Pielorz 97-112
8. The Korteweg-de Vries equations for waves propagation in an infinite tube PDF
Krzysztof Murawski 113-119
9. Rozwój i deformacja warstwy wirowej indukowanej za profilem aerodynamicznym przez przepływającą strukturę wirową PDF
Jerzy Świrydczuk 121-133
10. Numeryczne obliczenia płaskich lepkich przepływów naddźwiękowych z falą uderzeniową PDF
Stanisław Wrzesień 135-148
11. Metoda analizy cieplnej trójstrumieniowych krzyżowoprądowych konwekcyjnych wymienników ciepła przy wymieszaniu czynnika zewnętrznego PDF
Jan Składzień, Maciej Prus 149-160
12. The application of curvature and contour lines in sculptured surfaces machining on numerical control milling machines PDF
Krzysztof Marciniak, Jerzy Wojciechowski 161-169
13. Plastic strain energy under cyclic multiaxial states of stress PDF
Krzysztof Gołoś 171-177
14. Skrępowane skręcanie pryzmatycznych prętów o bisymetrycznych, zwartych przekrojach PDF
Krystyna Mazur-Śniady 179-190
15. Metoda superelementu w statyce układów z więzami jednostronnymi PDF
Ryszard Piskorski 191-198
16. Operatorowa metoda rozwiązania pewnego układu łańcuchowego PDF
Ryszard Piskorski 199-208