Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 289-298, Warsaw 1990

On the constituve modelling of elastic-plastic micro-periodic materials

Czesław Wożniak, Monika Wągrowska

W pracy zaproponowano metodę modelowania lokalnego dla sprężysto-plastycznych mikroperiodycznych kompozytów. Wprowadzając odpowiednie wieży kinematyczne oraz naprężeniowe wyprowadzono relacje konstytutywne pomiędzy wielkościami prędkości makro-odkształeń cząstkowych oraz makro-naprężeniami cząstkowymi i ich prędkościami. Rozważania zostały zilustrowane przykładem spreżysto-ldealnie plastycznego mikro-periodycznego kompozytu.