Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 3, pp. 323-339, Warsaw 1987

Contact interaction of an elastic punch and a prestressed layer (in Russian)

A. N. Guz', W. B. Rudnickij

W ramach zlinearyzowanej teorii sprężystości podano rozwiązanie mieszanego zagadnienia brzegowego opisującego wciskanie sprężystego walca we wstępnie naprężoną warstwę. Zagadnienie rozwiązano w postaci ogólnej dla teorii dużych (skończonych) wstępnych deformacji oraz różnych teorii małych wstępnych deformacji przy dowolnej strukturze potencjału sprężystego. Przy pomocy transformacji zagadnienie sprowadzono do quasiregularnego układu równań algebaicznych. Podano przykład numeryczny.