Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 1-2, pp. 37-46, Warsaw 1987

Computation of an aeroplane fundamental aerodynamic characteristics (in Russian)

Shkoda Z., Preizek W.

W pracy przedstawiono krótko metodę obliczeń podstawowych charakterystyk aerodynamicznych samolotu traktowanego jako jedno ciało. Metoda została opracowana dla liniowego zakresu charakterystyk i dokrytycznych liczb Macha. Umożliwia wyznaczenie dwa razy po 25 pochodnych charakterystyk aerodynamicznych. Metoda może być wykorzystana również dla innych obliczeń. W pracy podano wyniki przykładowych obliczeń i przeprowadzono porównanie z danymi eksperymentalnymi.