Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 587-593, Warsaw 1985

Measurement of deformation and shape by holographic interferometry

Z. Fuzessy

W pracy porównano kilka metod zapisu interferogramów holograficznych. Przeanalizowano ich zalety i wady dla przypadku zastosowań przemysłowych. Zaprezentowano również przenośny zestaw aparatury do badań holograficznych służący do pomiarów przemieszczeń w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych. Omówiono też aspekty badania kształtu i porównywania kształtów obiektów podobnych.