Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 611-644, Warsaw 1983

Aerodynamika doświadczalna w zakresie dużych prędkości

Wojciech Kania