Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

 

Skład Zarządu Głównego PTMTS
XXXVIII  kadencja (2017 - 2018)

 

Przewodniczący PTMTS

   prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

 

Wiceprzewodniczący PTMTS   

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn


Skarbnik

 prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

 

Zastępca Skarbnika

 prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

 

Sekretarz Generalny

prof. dr hab. inż. Witold Elsner

 

Zastępca Sekretarza Generalnego

 prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

 

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. inż. Janusz Badur

dr hab. inż. Sławomir Kciuk


 

Zastępcy członków Zarządu Głównego

dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP

dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁW skład Zarządu Głównego wchodzą również
przewodniczący Oddziałów PTMTS - patrz Oddziały terenowe

 

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR)
XXXVIII kadencja (2017 - 2018)

Przewodniczący GKR

   prof. dr inż. Roman Jankowiak

 

Zastępca Przewodniczącego GKR

   dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW

 

Członkowie GKR

  prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

  dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz

 

 

Zastępcy członków GKR

   dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO

   dr hab. inż. Zdzisław Pawlak