Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

 

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez PTMTS

 

2017

 

2016

Konferencje finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę 

 

Konferencje organizowane i współorganizowane ze środków własnych

2015

Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Konferencje organizowane ze środków własnych


 

2014

 

Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Konferencje organizowane ze środków własnych PTMTS

 

            

 

2013

Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konferencje organizowane ze środków własnych PTMTS

 

2012

Konferencje dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez PTMTS w latach ubiegłych

2011

2010

 

2009

 

2008

 

2007