Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 3-4, pp. 557-577, Warsaw 1991

Dynamics of the human vocal cords

Jan Awrejcewicz

Praca przedstawia systematyczną globalną analizę numeryczną dynamiki ludzkich strun głosowych, opisanej układem równań różniczkowych nieliniowych zwyczajnych piątego rzędu. Najpierw wyznaczono w przestrzeni parametrów położenia równowagi strun głosowych. Następnie, rozwiązując problem warunków brzegowych znaleziono orbity okresowe powstające z położeń równowagi w wyniku bifurkacji Hopfa. Stateczność i możliwe bifurkacje tych orbit śledzone były poprzez obserwację zmian wartości mnożników charakterystycznych. Zilustrowano wpływ parametrów na pojawienie się dźwięku okresowego jedno- i dwuczęściowego lub quasiokresowego. Ponadto przedyskutowano zjawisko zmiany rejestru głosu.