Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 3-4, pp. 483-496, Warsaw 1991

Evaluation of stresses and reactions in rods with periodic – variable cross sections

Krystyna Mazur-Śniady

Praca jest kontynuacją publikacji [2,3]. Zastosowano metodę modelowania mikrolokalbego [5,6,7,8] do problemu nieswobodnego skręcania prętów o okresowo zmieniających się przekrojach, rozważając zagadnienie w ramach mechaniki ciał z wewnetrznymi więzami [1,4]. Tematem niniejszej pracy jest analiza naprężeń i sił reakcji więzów wewnętrznych dla niektórych przypadków szczególnych.