Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 1, pp. 99-114, Warsaw 1991

Mécanique des milieux dénombrables. Problèmes généraux

Roman Nagórski

Praca dotyczy układów materialnych, których konfiguracje mogą być określane za pomocą ciągów uogólnionych. Zawiera ona pewne rozwinięcie koncepcji mechaniki takich układów, zwanych ośrodkami przeliczalnymi [1]. Przy założeniach klasycznej mechaniki przedstawiono elementy kinematyki i dynamiki ośrodków przeliczalnych jako pewne uogólnienie pojęć i równań mechaniki analitycznej układów o skończonej liczbie stopni swobody. Przedstawione rozważania o charakterze teoretycznym zilustrowano w pracy [2] przykładem analizy nieskończonego układu izolowanych cząstek materialnych.