Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 1, pp. 115-134, Warsaw 1991

Mécanique des milieux dénombrables. Milieux infinis discrits

Roman Nagórski, Piotr Wiśniakowski

Praca jest kontynuacją rozprawy [1], która zawiera elementy kinematyki i dynamiki ośrodków przeliczalnych, przedstawione jako pewne uogólnienie pojęć i równań mechaniki analitycznej układów o skończonej liczbie stopni swobody. Celem tej pracy jest ilustracja rozważań o charakterze teoretycznym zawartych w [1] oraz przedstawienie przykładu ich zastosowań do analizy pewnego ośrodka przeliczalnego. Ośrodek ten jeat nieskończonym układem ''liniowym'' cząstek materialnych izolowanych. Może być traktowany jako przybliżony model ''łańcucha atomowego'' a także jako model obliczeniowy, otrzymany w wyniku zastosowania metody różnic skończonych do układu ośrodków ciągłych. Wykazano twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia początkowego oraz twierdzenie o aproksymacji skończenie wymiarowej tego zagadnienia. Na zakończenie zamieszczono przykład propagacji zaburzenia w rozważanym ośrodku przeliczalnym.