Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 149-160, Warsaw 1990

Free vibration of the discrete-continuous system with damping

Józef Nizioł, Jacek Snamina

W pracy przedstawiono metodę rozwiązania problemu drgań własnych układu dyskretno-ciągłego z tłumieniem. Metoda sprowadza się do analizy drgań w zbiorze funkcji zespolonych zmiennych rzeczywistych. Zespolone formy drgań z wprowadzonym warunkiem ortogonalnosci są podstawą opisu drgań własnych przy dowolnych warunkach początkowych.