Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

23, 3-4, pp. 555-562, Warsaw 1985

Determination of stress intensity factors by optical methods

J. Balas, M. Drzik

Do wyznaczenia współczynników intensywności naprężeń w przypadku płaskiego i trójwymiarowego stanu naprężenia, w warunkach statycznych jak i dynamicznych, zastosowano szereg metod optycznych, a mianowicie interferometrii holograficznej, interferometrii plamkowej i optycznej filtracji połączonej z zapisem fotoelektrycznym. Wyniki i doświadczenia ostatnich lat pokazują, że zastosowanie metod optycznych w dziedzinie badania stanu naprężeń spękanych ciał są odpowiednio dokładne i efektywne zarówno w rozwiązaniach zagadnień inżynierskich, jak i badaniach podstawowych.