Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

22, 1-2, pp. 115-123, Warsaw 1984

Equations of the shelis with inclusions along one of the parameter lines

Iwona Cielecka, Sylwester Konieczny

Korzystając z równań teorii ośrodków ciągłych z więzami sformułowanej przez Cz. Woźniaka [1, 2], skonstruowano matematyczny model powłok ze skokowymi nieciągłościami własności materiałowych. Obszary zajęte przez materiał mający różne własności od materiału podstawowego nazwano inkluzjami. W sformułowanym modelu rozwiązanie problemu ze skokowymi niejednorodnościami sprowadzone zostało do rozwiązania problemu jak dla materiału jednorodnego, lecz z pewnymi więzami dla stanu naprężenia. Otrzymane równania mogą być zastosowane do obliczenia powłok z wiotkimi inkluzjami wzdłuż jednej rodziny linii parametrycznych na środkowej powierzchni powłoki.