Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

20, 3-4, pp. 193-205, Warsaw 1982

A minimum-principle for stress-state in elastic-plastic plates and the systematical generation of appropriate plate-models

Dieter Weichert

Stan naprężenia w płycie pod działaniem dowolnych historii obciążenia wyznaczono przez zastosowanie twierdzeń ekstremalnych do zagadnień w ramach teorii geometrycznej liniowej. Przyjęto, że płyty są trójwymiarowe z nałożonymi fizycznie uzasadnionymi więzami geometrycznymi. Pracę uzupełnia przykład liczbowy.