Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

2, 1, pp. 39-43, Warsaw 1964

Wyznaczanie naprężeń na podstawie pomiarów tylko jednej składowej odkształcenia

Wojciech Szczepiński
Dla pełnego wyznaczenia na drodze doświadczalnej rozkładu naprężeń w elementach płaskich dokonuje się zwykle pomiaru trzech składowych odkształcenia. Najczęściej stosowaną metodą jest naklejanie w szeregu punktów badanego obszaru tzw. rozetek tensometrów oporowych. Każda z rozetek składa się z trzech tensometrów różnie skierowanych na płaszczyźnie. W przypadkach bardziej złożonych, gdy w badanym obszarze występują otwory lub wprowadzane są skupione siły zewnętrzne, zachodzi konieczność użycia wielkiej liczby tensometrów, co znacznie podnosi koszt badania i przedłuża czas pomiarów. W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę wyznaczania rozkładu naprężeń na podstawie pomiarów tylko jednej składowej tensora odkształcenia.

DETERMINING OF STRESSES BASED ON MEASURING OF ONE STRAIN COMPONENT ONLY

The method of determining the state of stress is presented when measurements of only one strain component are known. The fundamental system of equations(4) is always of a hyperbolic type and has two families of rectilinear characteristics determined by Eqs. (S) and (6). The stresses are found from the solution of the corresponding boundary value problem for characteristics. Good accuracy of the employed method is confirmed by a numerical example.