Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 4, pp. 427-435, Warsaw 1968

Podstawy teorii spalania ziarna węglowego przy skończonej wartości współczynnika nadmiaru powietrza

Mieczysław Zembrzuski
W kinetyczno-dyfuzyjnej teorii spalania węgla przyjmuje się [1], że chemiczne zjawiska biorące udział w procesie spalania węgla mogą być ujmowane przez cztery sumaryczne reakcje. Jakkolwiek wiadomo, że reagowanie węgla z gazami jest bardzo złożonym problemem kinetyki chemicznej i cztery wymienione reakcje stanowią niewątpliwie znaczne uproszczenie rzeczywistego mechanizmu reagowania, w teorii spalania ziarna węglowego uproszczenia chemicznej strony procesu spalania idą jeszcze dalej. W niniejszej pracy przedstawiona jest próba wyprowadzenia podstawowych zależności określających prędkość spalania ziarna węglowego bez ograniczeń co do chemicznego składu otoczenia.

PRINCIPLES OF THE COMBUSTION THEORY OF COAL GRAIN WITH FINITE COEFFICIENT OF AIR EXCESS

In this paper, basic relations determining the rate of coal particle combustion with the finite value of the coefficient of air excess arc given. As a basic model, an isothermic combustion of a spherical particle without volatile parts, placed within the limited space has been assumed. Solution of equations, describing the combustion process is obtained, use being made of the statement (proved previously [7]) that under normal conditions the combustion of a coal particle may be regarded as a steady-state process.