Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 1, pp. 63-69, Warsaw 1968

Analiza układu wibro-uderzeniowego z tarciem suchym

Bohdan Kowalczyk
W pracy niniejszej przeprowadzono analizę ruchu i stabilności układu wibro-uderzeniowego przedstawionego na rys. 1 Na poziomej chropowatej suchej płaszczyźnie porusza się pod działaniem siły okresowej ciało M o masie m. Ciało M jest przytwierdzone do nieruchomej ściany pionowej A za pomocą sprężyny o sztywności c. Podczas ruchu ciało M uderza o nieruchomy ogranicznik a—a oddalony o X0 od punktu O położenia, w którym sprężyna jest w stanie nienapiętym.

ANALYSIS OF A VIBRATOR Y-IMPACT SYSTEM WITH SOLID FRICTION

The paper deals with investigation of a vibratory-impact system with one degree of freedom assuming that the vibrations of the system are damped. The equations describing displacement and velocity of vibrating mass are given in the case when the frequency of vibration is equal or multiple of exciting force frequency. The effect of impact is described by means of the coefficient of restitution of velocity. The stability of periodic motion was investigated by means of point-transformation method.