Journal History

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

(do roku 1997 - MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA)

Od początku istnienia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej podkreślano potrzebę stworzenia czasopisma prezentującego rozwój mechaniki w Polsce.

W roku 1963 ukazał się pierwszy zeszyt Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (MTiS). Redaktorem naczelnym był Artur Kacner. Prawa wydawcy należały do Polskiej Akademii Nauk, a właścicielem nakładu było Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN). W 1963 roku ukazały się 2 zeszyty, w latach 1964-66 rocznie wydawano trzy zeszyty MTiS. Od 1967 r. czasopismo stało się kwartalnikiem. Artykuły ukazywały się w języku polskim ze streszczeniem w językach rosyjskim i angielskim. Z początkiem lat 90. zaczęliśmy publikować prace w języku angielskim.

Z inicjatywy władz Towarzystwa w roku 1992 Polska Akademia Nauk zrzekła się praw wydawcy na rzecz Zarządu Głównego PTMTS i jednocześnie PWN przestało być właścicielem nakładu. Czasopismo zaczęło się ukazywać tylko w języku angielskim pod dwujęzycznym tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana * Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Od roku 1998 czasopismo ukazuje się tylko pod tytułem angielskim – Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM).

Od początku istnienia czasopisma Zarząd Główny PTMTS powołuje Radę Redakcyjną i Komitet Redakcyjny, których kadencja trwa 3 lata. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą Redaktor Naczelny i Redaktorzy Działowi, wybitni przedstawiciele różnych dziedzin mechaniki, których zadaniem jest opieka merytoryczna nad publikowanymi artykułami. Główny ciężar prac redakcyjnych spada na Redaktorów Działowych, którzy pracowali i pracują społecznie zwykle przez wiele lat. Na przestrzeni 47 lat wydawania kwartalnika byli to: Andrzej Drescher, Stanisław Dubiel, Zofia Dyśko, Czesław Eimer, Olaf Gajl, Józef Janiczek, Jan Andrzej König, Zbigniew Olesiak, Barbara Skarżyńska, Marek Sokołowski, Jacek Stupnicki, Andrzej Szaniawski, Wojciech Szczepiński, Tadeusz Szopa, Janisław Zwoliński.

Ciałem nadzorującym prace Komitetu Redakcyjnego jest Rada Redakcyjna. Podczas wyborów na kadencję 2000-2002 Zarząd Główny postanowił do Rady Redakcyjnej dokooptować członków z zagranicy.

Komitet Redakcyjny, chcąc uatrakcyjnić ofertę wydawniczą, wprowadził zwyczaj wydawania raz w roku zeszytu monotematycznego.

W drugiej połowie 1998 r. Komitet Redakcyjny wystąpił do Publication Processing Departament, Institute for Scientific Information z prośbą o wpisanie naszego tytułu na tzw. listę filadelfijską. Proces kwalifikacyjny zakończył się pomyślnie w maju 2008 r. i od tomu 45, z. 1, 2007 czasopismo jest indeksowane na:

  • Science Citation Expanded (SciSearch®)
  • Journal Citation Reports/Science Edition

IF 2010 = 0.264.

W wykazie polskich czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów za umieszczoną w JTAM publikację naukową wynosi 13 punktów.

Kwartalnik, od czasu przejęcia obowiązków wydawcy przez Zarząd Główny PTMTS, nadrobił wszystkie zaległości wydawnicze i od lat wyróżnia się niezwykłą punktualnością ukazywania. Do Redakcji rocznie wpływa około 70 artykułów, przeważają prace z zakresu mechaniki ciała stałego. Wszystkie są recenzowane. W ostatnich latach poziom prac napływających do kwartalnika wyraźnie się podniósł, do druku kwalifikuje się około 75% artykułów. Znacznie zwiększa się też udział autorów i współautorów zagranicznych.

Integralną częścią kwartalnika (od z. 2/1963) jest Biuletyn Informacyjny PTMTS, początkowo (1958-63) był osobnym wydawnictwem. Ukazują się w nim bieżące informacje dotyczące członków i działalności Towarzystwa, m.in. sprawozdania z konferencji, kongresów, sympozjów, publikowane są wyniki konkursów naukowych, sprawozdania z działalności PTMTS, protokoły ze Zjazdów Delegatów.

Redaktorzy Naczelni od 1963 r.

  • Mechanika Teoretyczna i Stosowana (ISSN 0079-3701)
1963 – 1964 (do z. 2)Artur Kacner
1964 (z. 3) – 1967 (do z. 2)Zbigniew Olesiak
1967 z. 3Wojciech Szczepiński
1967 (z. 4) – 1978 (do z. 3)Stefan Zahorski
1978 – 1991 (z. 1)Zbigniew Olesiak
1991 (od z. 2) – 1994 (z. 1)Andrzej Tylikowski (od 1992 kwartalnik ukazywał się pod dwujęzycznym tytułem)
1994 – 1998Wojciech Nowacki
  • Journal of Theoretical and Applied Mechanic (ISSN 1429-2955)
1998 – 2009Wojciech Nowacki
2010 –Włodzimierz Kurnik

Przewodniczący Rady Redakcyjnej od 1963 r.

  • Mechanika Teoretyczna i Stosowana (ISSN 0079-3701)
1963 – 1965 (z.1)Witold Wierzbicki
1965 (od z. 2) – 1969 (z.1)Jerzy Litwiniszyn
1969 z.2, 3---
1969 (od z. 4) – 1974Bogumił Staniszewski
1975 – 1977 (do z. 2)Zbigniew Osiński
1977 (od z. 3) – 1978 (z. 1)Jerzy Antoniak
1978 z. 2, 3Zbigniew Osiński
1978 (od z. 4) – 1998Marek Dietrich
  • Journal of Theoretical and Applied Mechanic (ISSN 1429-2955)
1998 – 2009Marek Dietrich
2010 –Michał Kleiber