Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

2009

Zarząd Główny PTMTS na zebraniu plenarnym 9 października 2009 r. wybrał w skład Rady Redakcyjnej Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) na kadencję 2009-2011 członka Oddziału Warszawskiego 

prof. Michała Kleibera 

i powierzył Profesorowi funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej JTAM

*  *  * 

Zarząd Główny PTMTS na zebraniu plenarnym 9 października 2009 r. wybrał w skład Kolegium  Redakcyjnego Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) na kadencję 2009-2011 członka Oddziału Warszawskiego 

prof. Włodzimierza Kurnika 

i powierzył Profesorowi funkcję Redaktora Naczelnego JTAM

 

* * * * *

Z ogromnym żalem informujemy

31 lipca zmarł Przewodniczący Rady Redakcyjnej JTAM
Członek Honorowy PTMTS

profesor Marek Dietrich
14 sierpnia zmarł Redaktor Naczelny JTAM
Wiceprzewodniczący PTMTS

profesor Wojciech K. Nowacki


* * * * *

XXXIII  Zjazd Delegatów PTMTS 

połączony z VIII Konferencją "Nowe kierunki rozwoju mechaniki" odbył się w dniach 10-12 marca 2009 r. w Suchedniowie.

XXXIII Zjazd Delegatów PTMTS - wyciąg (sprawozdanie z konferencji w Biuletynie Informacyjnym PTMTS, 3/2009)


XXXIII Zjazd PTMTS - Delegaci

 

Obecni na XXXIII Zjeździe Członkowie Honorowi PTMTS

 

Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2009 roku

 

Archiwum 2008 roku.