Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

2008

XXXII  Zjazd Delegatów PTMTS w Nowogrodzie ogłosił rok 2008 Rokiem Jubileuszowym 50-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Główną imprezą Roku Jubileuszowego był Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS, który odbył się w Rogowie,  6-8 czerwca 2008 r.

 

 

Wyciąg z protokołu z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS obublikowano w Biuletynie Informacyjnym PTMTS, t.46, nr 4, 2008

Naukową częścią Zjazdu była VII Konferencja "Nowe kierunku rozwoju mechaniki", NKRM-2008. Sprawozdanie  z konferencji w Biuletynie Informacyjnym PTMTS, t.46, nr 3, 2008

 

* * * * *

Historia Oddziałów - patrz Oddziały terenowe

* * * * *

 

Do Członków i Sympatyków PTMTS  

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) decyzją Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 września 2005 roku otrzymało status  organizacji pożytku publicznego i jest zamieszczone w spisie Organizacji Pożytku Publicznego znajdującym się na stronie http://opp.ms.gov.pl serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości.

W konsekwencji tego postanowienia, w rozliczeniu podatku dochodowego za 2008 rok, każdy podatnik ma prawo do przekazania 1% podatku na statutową działalność naszego Towarzystwa, czyli krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

Cele te PTMTS realizuje m.in. poprzez wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics oraz organizowanie konkursów, konferencji i zebrań naukowych.

Prosimy o rozważenie takiej możliwości.  

* * * * *

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Mechaniki  Teoretycznej i Stosowanej w 2008 roku spraw-dzial-2008 (plik PDF)