Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (JTAM)

Current issue: Vol 53 No. 1, 2015
Podaj hasło
    

 

 

2016

 

 

 

      Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
      że w dniu 16 maja 2016 r. zmarł

Prof. dr hab. inż. Otton Dąbrowski

 

członek honorowy PTMTS,

 autorytet naukowy i wychowawca wielu pokoleń inżynierów budowlanych, przez ponad pięćdziesiąt lat związany z Politechniką Wrocławską.

 .

 

 

 

      Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
      że w dniu 5 marca 2016, w wieku 68 lat, zmarł

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki  

członek PTMTS,

  wybitny specjalista w zakresie mechaniki gruntów, wychowawca wielu pokoleń pracowników nauki, 
wieloletni dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

 .

 

 

 

2015

 

      Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
      że w dniu 15 grudnia 2015 r. zmarł

Profesor Czesław Woźniak    

członek honorowy
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Rady Naukowej
kwartalnika
 "Journal of Theoretical and Applied Mechanics"

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
21 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00
na Powązkach Wojskowych.
 .

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku, zmarła 
 
Katarzyna Kowal - Michalska
Profesor dr hab. inż.

Nasza serdeczna Koleżanka
z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 11.00
w kaplicy przy cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Kilińskiego 55 w Pabianicach. 

Koleżanki i Koledzy
z Katedry Wytrzymałości Materiałów
i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej

 

 

 

      Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
      że w dniu 9 stycznia 2015 r. zmarł

Profesor Wiesław Sobieraj    

pracownik Wojskowej Akademii Technicznej
członek PTMTS, redaktor kwartalnika
"Journal of Theoretical and Applied Mechanics"

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 
13 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00
 w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Szumiąca 5).
 .

 

 

2014

Skład Zarządu Głównego PTMTS XXXVI  kadencja (2013 - 2014)

 Przewodniczący PTMTS  -  prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk

 Wiceprzewodniczący PTMTS -  prof. dr hab. Wiesław Nagórko,  prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

 

Skarbnik -  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

 Zastępca Skarbnika  - prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

 

Sekretarz Generalny  - dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ

 Zastępca Sekretarza Generalnego - prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

 Członkowie Zarządu Głównego - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, prof. dr hab. inż. Bogdan Maruszewski,
  prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

 Zastępcy członków Zarządu Głównego - prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również
przewodniczący Oddziałów PTMTS - patrz Oddziały terenowe

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) XXXVI kadencja (2013 - 2014)

Przewodniczący GKR  -  prof. dr hab. inż. Roman Jankowiak

Zastępca Przewodniczącego GKR  -  dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW, 

Członkowie GKR  -  prof. dr hab. inż. Witold Elsner, prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

 

* * * * * *

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że wiceprzewodniczący PTMTS, prof. dr hab. Wiesław Nagórko obchodzi jubileusz 45-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji 26 czerwca o godzinie 16:30 w Auli 2 Laboratorium – Centrum Wodne SGGW w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 6 odbędzie się uroczystość jubileuszowa.
A my składamy Szanownemu Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszych wielu lat pracy zawodowej oraz zdrowia, pogody ducha i dużo wspaniałych, ciekawych podróży

Pracownicy, Zarząd Główny i wszyscy członkowie PTMTS.

 

* * * * * *

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
że w dniu 2 listopada 2014 r. zmarł

Profesor Marek Sokołowski     

pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Członek Honorowy PTMTS.

Pogrzeb Profesora odbędzie się 7 listopada 2014 roku 
o godzinie 11.30 w Domu Pogrzebowym na Wólce (sala B), 
ul. Wóycickiego 14 A.

 .

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,      
że w dniu 1 sierpnia 2014 r. zmarł

Profesor Ewald Macha     

wieloletni przewodniczący      
  Oddziału Opolskiego PTMTS,

kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, 
wychowawca młodego pokolenia, 
organizator nauki.

Pogrzeb Profesora odbędzie się 8 sierpnia o godz. 11 
na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 marca 2014 r. zmarł


Prof. dr hab. Witold Kosiński


wieloletni pracownik i członek Rady Naukowej IPPT PAN,

wykładowca m.in. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych,

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Politechniki Białostockiej.

Redaktor naczelny pisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego  Matematyka Stosowana,
wielokrotny stypendysta niemieckiej Fundacji  A. von Humboldta wspierającej współpracę między naukowcami.

Od 1973 roku członek Oddziału Warszawskiego PTMTS,
wybitny naukowiec i pedagog.

Msza św. żałobna odbędzie się 21 marca 2014 r.
o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza
na Powązkach.

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 11 lutego 2014 r. zmarł

Prof. dr hab. Eugeniusz Ranatowski

wieloletni pracownik
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,

członek PTMTS

 

 

 

2012

 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
24 października 2012 zmarł

Profesor Jerzy Wróbel

członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny
Instytutu Podstaw Budowy Maszyn
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
wybitny specjalista w zakresie teorii konstrukcji maszyn,
znakomity nauczyciel akademicki.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
  4 września 2012 r. zmarł

dr inż. Adam Legat


Członek Oddziału Warszawskiego PTMTS

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
28 sierpnia 2012 r. zmarł
 

Profesor Krzysztof Wilmański

Członek PTMTS
 

Światowej sławy naukowiec, szanowany nauczyciel młodzieży, profesor w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, kierownik Pracowni Podstaw Fizycznych Mechaniki Ośrodków Ciągłych. Wykładowca na Uniwersytetach w Paderborn, Hamburgu, Essen i Berlinie, a od 2005 roku na Uniwersytecie w Zielonej Górze.

 


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
  20 sierpnia 2012 r. zmarł

Profesor Marian Suchar


Członek Honorowy PTMTS

Założyciel i wieloletni Kierownik Katedry Mechaniki Materiałów, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w latach 1968-1973, 1987-1993, Prorektor ds. Nauki w kadencji 1978-1981,   członek Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 27.08.2012r. 
o godz. 13 30 w Łodzi na Cmentarzu przy ul. Zakładowej 4.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
  30 lipca 2012 r. zmarł

Profesor Jan Kruszewski


Członek Honorowy PTMTS

http://www.mech.pg.gda.pl/blog/2012/08/01/nekrolog-prof-dr-hab-inz-jan-kruszewski-majewski/
 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
3 lutego 2012 r. zmarł

Profesor Bogdan Skalmierski


Członek Honorowy PTMTS,
Doktor h.c. Politechniki Częstochowskiej
członek Rady Redakcyjnej kwartalnika JTAM
 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 lutego 2012 r. o godz. 13.00 w Kościele Katedralnym pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Gliwicach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120.

 

Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2011 roku

 

2011Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
24 maja 2011 r. zmarł

Profesor Jerzy Maryniak


Członek Honorowy PTMTS,
członek Rady Redakcyjnej kwartalnika JTAM,
inicjator i przewodniczący konferencji
"Mechanika w lotnictwie"


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
16 maja 2011 r. zmarł

Profesor Zbigniew Olesiak


Członek Założyciel i Członek Honorowy PTMTS,
wieloletni Redaktor Naczelny kwartalnika
Mechanika Teoretyczna i Stosowana

 

*  *  *

 

Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2010 roku

 

*  *  *

Dnia 29 sierpnia 2011r. w Poznaniu w Centrum Konferencyjno-Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS


w sprawie zmian w treści Statutu PTMTS. Zjazd był prawomocny i spełniał wymagania formalne dla podjęcia uchwały wprowadzającej zmiany w treści Statutu PTMTS. W Zjeździe uczestniczyło 5 członków honorowych PTMTS i 57 delegatów (spośród 95  wybranych
).
Przyjęto uchwałę zmieniającą Statut. Wszczęto proces rejestracji zmienionego Statutu w KRS.
 

*  *  *

W dniach 17-19 marca 2011 r. w Hucisku k. Częstochowy odbył się XXXIV Zjazd Delegatów PTMTS  (protokół bez załączników) połączony z IX Konferencją "Nowe kierunki rozwoju mechaniki" NKRM2011
(sprawozdanie ukazało się w Biuletynie PTMTS 49/3/2011).

 

*  *  *

2010

Postanowienia zebrania plenarnego ZG
w dniu 25 października 2010 r.

 

     Przypominamy również, że w roku, w którym organizowany jest Zjazd Delegatów, Oddziały przesyłają do biura ZG wnioski o nadanie godności Członka Honorowego PTMTS oraz nominacje do uzyskania Złotej lub Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”.

 

* * * * *

Na zebraniu plenarnym ZG PTMTS 17 czerwca 2010 r.:

 

*  *  *

W dniach 8-10 września 2010 r. w Warszawie odbędzie się
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.szip.org.pl

 

Na zebraniu plenarnym ZG PTMTS 25 stycznia 2010 r.:

 

* * * * *

                    

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2010 roku zmarła
Prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska
Sekretarz Generalna naszego Towarzystwa

 

 

Do członków Zarządu Głównego PTMTS

W imieniu przewodniczącego ZG PTMTS informujemy, że najbliższe zebranie plenarne ZG PTMTS odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia 2010 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału IL PW, p. 101 o godz. 12.15.

Zebranie  prezydium  ZG  PTMTS  odbędzie się również 25 stycznia 2010 r. w siedzibie biura PTMTS o godz. 10.30.

 

Poprzednie lata: rok 2009, rok 2008.